HĐ Giá Sỉ Không Bảo Hành Có VAT

Địa chỉ: Thửa đất số 1220, Tờ bản đồ số 25, Đường ĐX13, KP.hóa nhựt, P.Tân vĩnh hiệp, TX Tân Uyên, BD
f4 f3 f2 f1

Giờ mở cửa Từ 8h - 21h30 hàng ngày

Hotline hỗ trợ 098 388 98 97

Menu
HĐ Giá Sỉ Không Bảo Hành Có VAT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  -------- --------

   

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN

  Số: 04/2022/HĐMB-BVN

   

   

  - Căn cứ luật thương mại được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực ngày 27/6/2005

  - Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

       

              Hôm nay, ngày…...tháng……năm……, hai bên chúng tôi gồm:

  BÊN A (BÊN MUA)

  Tên doanh nghiệp: 

  Mã số thuế:

  Địa chỉ: 

  Điện thoại:

  Tài khoản số:                                                     Ngân hàng: 

  Đại diện theo pháp luật:                                    Chức vụ:

  CMND/Thẻ CCCD số:                      Nơi cấp:                         Ngày cấp: 

   

  BÊN B (BÊN BÁN): 

  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM- DV CÔNG NGHỆ HOÀNG NAM

  Mã số thuế: 3703029738

  Địa chỉ: : Thửa đất số 1220,tờ bản đồ số 25, Đường ĐX13, kp hóa nhựt ,P. Tân vĩnh hiệp,TX Tân Uyên, ,Bình dương.

  Điện thoại: : : 0983889897      EMAIL:vokhachoan@gmail.com          

  Tài khoản số: 5506201007884  Ngân hàng:  Agribank Chi nhánh tân phước khánh tân uyên bình dương

   Đại diện theo pháp luật: VÕ KHẮC HOAN     Chức vụ: Giám đốc

  Thẻ CCCD số :044085005243                                              Ngày cấp: 25/04/2021

  Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.                       

          

               Sau khi bàn bạc, hai bên đã thống nhất ký hợp đồng mua bán máy với các điều khoản sau:

   

   

   

  ĐIỀU 1: TÊN HÀNG HOÁ – SỐ LƯỢNG –  GIÁ CẢ:

  Bên B đảm bảo cung cấp cho bên A đúng chủng loại và số lượng hàng hoá với nội dung sau:

   

  STT

  Tên hàng

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá (VNĐ)

  Thành tiền (VNĐ)

  1

   

   

   

   

   

   

  VAT  10%

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

   

                  (Số tiền bằng chữ: tám mươi tám triệu đồng

  ĐIỀU II: XUẤT XỨ VÀ PHẨM CHẤT SẢN PHẨM:

  • Xuất xứ : Trung Quốc
  • Hàng mới 100% nhập khẩu nguyên kiện.

   

  ĐIỀU III: BẢO HÀNH VÀ VẬN CHUYỂN:

  • Giao hàng tại kho bên B, kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Theo thỏa thuận giữa hai Bên, Bên B sẽ không có trách nhiệm bảo hành máy cho Bên A.

   

  ĐIỀU IV: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

  • Bên A thanh toán 100% trên tổng giá trị hợp đồng này tương đương với số tiền là ............VND  cho Bên B ngay khi ký hợp đồng và khi Bên B đã nhận được số tiền nêu trên sẽ tiến hành giao máy đến xưởng Bên A như đã thỏa thuận.
  • Thanh toán bằng chuyển khoản (phí chuyển khoản Bên A chịu).
  • Và sau khi đã bàn giao máy thành công cho Bên A và Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng từ như phiếu giao hàng, nghiệm thu cho Bên A.
  • Hàng hóa chưa thanh toán hết vẫn thuộc quyền sở hữu của Bên B.
  • Hàng đã nhận, sau khi nghiệm thu sẽ không được đổi trả với bất kỳ lý do nào.

   

  ĐIỀU V:   ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

  • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi hai bên đã hoàn thành các nghĩa vụ được giao trong hợp đồng. Mọi sửa đổi bổ sung phải được hai bên đồng ý bằng văn bản.
  • Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có những phát sinh làm cản trở việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng phải kịp thời thông báo cho bên còn lại để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai bên.
  • Bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng này cũng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng để tìm ra phương án giải quyết cho từng trường hợp. Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng thì sẽ do Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Phán quyết của Toà là chung cuộc buộc hai bên phải thực hiện, án phí và các khoản liên quan đến toà án do bên thua kiện chịu.
  • Hợp đồng này được lập thành 02(hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản.

   

   

  ĐẠI DIỆN BÊN A

  (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

   

  ĐẠI DIỆN BÊN B

  (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

   

   

   

  VÕ KHẮC HOAN

   

  0
  1
  icon_zalod
  images